Maak jullie MEERwaarde duidelijk

29-4-2024

De detailhandel zit in zwaar weer. Ons verdienmodel staat onder druk, omzetten dalen en kosten, zoals huur en energie, blijven maar stijgen. Het is een tijd van grote onzekerheid, maar hopelijk ook van kansen voor vernieuwing en groei. Zelfstandig retailers moeten daarbij in ieder geval hun eigen MEERwaarde duidelijk maken, zo stelde Vakcentrum voorzitter Bram de Jong bij de opening van de Algemene ledenvergadering van brancheorganisatie Vakcentrum.

“Het geld klotst niet over de plinten zoals menigeen denkt. De realiteit is dat veel van ons worstelen om het hoofd boven water te houden. Deskundigen, of beter semi-deskundigen, schetsen soms een beeld dat ver van de werkelijkheid afstaat”, aldus De Jong die ook blijft wijzen op de MEERwaarde van de zelfstandig ondernemer. Vakcentrum zet in 2024 alles op alles om het beeld bij te stellen. “Jullie moeten daarbij helpen, maak duidelijk wat je meerwaarde is, durf je kop boven het maaiveld uit te steken.”

Territoriale leveringsbeperkingen

Vakcentrum probeert niet alleen te signaleren maar ook daadwerkelijk de schouders onder de onderwerpen te zetten en actie te ondernemen, zo stelde de voorzitter. “Een mooi voorbeeld is de discussie over de territoriale leveringsbeperkingen. Jaren geleden al door het Vakcentrum aan de orde gesteld en nu wordt het punt door de minister in Europees verband op de agenda gezet. Dat moet gaan leiden tot een gelijk speelveld.”

Huurdiscussie

Hij noemde ook de huurdiscussie als voorbeeld van de noodzakelijk lange adem. Het Vakcentrum heeft samen met collega-organisaties een huurdersvriendelijke huurvariant opgesteld die als tegenwicht geldt voor het verhuurdersvriendelijke ROZ-contract. Deze variant zal langzaam terrein winnen. “Steun kwam uit onverwachte hoek. De ACM tikte ROZ op de vingers omdat de opname van de jaarlijkse indexatie gezien kan worden als een prijsafspraak. Deze passage moet dus in het ROZ contract worden bijgesteld, in lijn met onze huurdersvariant”, aldus De Jong. (Klik hier voor meer informatie over de huurdersvariant).

Wettelijk minimumloon

De Jong noemde eveneens de lobby rond het wettelijk minimumloon. ”En de strijd levert vaak ook mooie resultaten. Neem de extra verhoging van 1.2% minimumloon. Die is van tafel geveegd met als goede bijvangst dat de voorgestelde belastingverhogingen om de verhoging van de AOW te compenseren, ook van tafel is.”   

Leden van Vakcentrum lezen meer in VakcentrumNieuws dat aanstaande zaterdag verschijnt.