‘Hoofdlijnenakkoord: eerste seinen staan op groen’

17-5-2024

Brancheorganisatie Vakcentrum kijkt met vertrouwen naar het hoofdlijnenakkoord en ziet positieve uitgangspunten die van cruciaal belang zijn voor ondernemers.  

Het Vakcentrum is met name verheugd vanwege de focus op ondernemerschap, zoals de plannen om de lasten voor de ondernemers te verlichten, de beperking van de regeldruk, de lastenverlichting voor werkenden (dus het minimaal op peil houden van het bestedingsniveau van de consument) en de stevige aanpak van criminaliteit.  

Een deel van de lastenverlichting voor ondernemers, zoals aangekondigd tijdens Prinsjesdag, wordt teruggedraaid. Dus geen verhoging van box 2 en geen versobering van de mkb-winstvrijstelling. Geen nationale koppen meer op Europese wetgeving. Bestaande koppen worden waar mogelijk geschrapt. Belangrijk punt is de verlaging van de belasting op arbeid. Dat arbeid meer gaat lonen is in het belang van zowel werkgever als werknemer.  

De nadruk die op de bestrijding van criminaliteit wordt gelegd, met een grotere zichtbaarheid van politie in wijken, buurten en regio, getuigt van realiteitszin en sluit aan bij de actuele uitdagingen waar ondernemers mee te maken hebben. Ook de focus op de ‘korte lontjes’, getuigt van aansluiting bij de grootste problemen op dit moment.

Inzet op zekerheid van de arbeidsmarkt zoals in het akkoord staat vermeld, roept nog wel wat vragen op. Wat betreft de arbeidsmarkt is het juist van belang om te zorgen voor een balans tussen flexibiliteit en zekerheid, vooral voor ondernemers in de detailhandel.

Het Vakcentrum volgt de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord met belangstelling en zal haar aandachtspunten onder de aandacht brengen.