Brancheorganisaties presenteren: ‘Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid’

1-7-2024

Vorige maand is het ‘Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid’ gepresenteerd. In dit document illustreren brancheorganisaties, waaronder Vakcentrum, RND, CBL, IVBN, Vastgoedoverleg, Vastgoedmanagement Nederland en Vastgoed Belang, hoe zij samen de retailsector willen inspireren om te verduurzamen. Het doel is dat huurders en verhuurders door intensievere samenwerking de verduurzaming versnellen. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Marijke van Hees, voorzitter van de Retailagenda. De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, dat samen met betrokken organisaties en marktpartijen streeft naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector.

Samenwerking huurders en verhuurders Het ‘Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid’ is gericht op huurders en verhuurders. Het is ontstaan uit de overtuiging dat het ‘Paris Proof’ maken van alle winkels in 2050 haalbaar is wanneer huurders en verhuurders samenwerken. Het gebouw en het gebruik zijn beiden van invloed op de duurzaamheidsbeoordeling en de uitstoot. In het document staan concrete voorbeelden en manieren waarop de verduurzamingsopgave samen kan worden opgepakt. Daarmee kan het inspiratiedocument ook een extra stimulans zijn voor al lopende verduurzamingstrajecten.

Verduurzaming

Verduurzaming is een belangrijk en een logisch gespreksonderwerp in aanloop naar een nieuwe huurovereenkomst en gedurende de looptijd van een contract. Huurder en verhuurder moeten hier gezamenlijk het gesprek over voeren, waarbij goede afstemming belangrijk is bij de te nemen verduurzamingsstappen.

Download het 'Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid'