Gemengde Branche - 1948

In oktober 1948 werd de allereerste editie van vakblad Gemengde Branche gedrukt. Geheel in zwart-wit met alleen een blauwe rand om de voor- en achterpagina. Op de voorpagina prijkte de aluminium pannenset Berkelite, een B.K.-product van de N.V. Kamper Emaillefabrieken. Op de achterpagina een advertentie van Brabantia met kolenschoppen en bedkruiken. Al 75 jaar lang beschrijft Gemengde Branche het wel en wee van een branche die, net zoals de hele detailhandel, enorm is veranderd.

Oprichting Gemengde Branche

Het was net na de Tweede Wereldoorlog. Nederland was bezig met de opbouw na een inktzwarte periode. In die tijd was aan alles behoefte. In 1946 startten een drietal bonden, Paghala (de katholieke bond), Gaba (de neutrale bond) en Prodeha (de christelijke bond), een samenwerkingsverband: C.H.B., ‘de centrale van bonden in de huishoudelijke branche’, gevestigd in Den Haag. Doel was het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting aan de leden van de bonden. De financiële middelen waren echter beperkt en om het contact met de leden te onderhouden, werd een beknopt stencil gedrukt: C.H.B.-nieuws. Dit stencil werd een groot succes en zo ontstond de wens om het groter aan te pakken. Dit leidde tot de oprichting van een nieuw ‘orgaan’, vakblad Gemengde Branche, dat in oktober 1948 voor de eerste keer werd uitgegeven in een oplage van 2000 exemplaren. Dit was al echt een vakblad - in formaat 15,5 x 24 cm, 28 pagina’s dik - dat elke maand werd uitgegeven en voor veel winkeliers een belangrijke informatiebron vormde met nieuws vanuit de bonden (brancheorganisaties). Eveneens was het een middel om het contact tussen winkeliers en leveranciers te bevorderen.

Klik hier om de eerste uitgave online te bekijken of te downloaden.