Jaarcijfers 2017 Royal Delft Group

26 maart 2018

De omzet over 2017 van de Royal Delft Group is gestegen met ruim 12% naar € 5,4 miljoen (2016: € 4,8 miljoen). Deze stijging doet zich voor bij zowel De Porceleyne Fles als Leerdam Crystal.

Het nettoresultaat over 2017 komt door eenmalige kosten uit op -/- € 83.000,- (2016: + € 24.000). De omzetdaling van BK Cookware en Van Kempen & Begeer heeft door flinke kostenbesparingen niet geleid tot een lager resultaat. Begin 2018 heeft de Royal Delft Group de verkoop van BK Cookware BV en BV Koninklijke van Kempen & Begeer aan de Belgische The Cookware Company afgerond. De boekwinst op deze transactie van ruim € 5 miljoen, wordt zichtbaar in het resultaat over 2018. De ontvangen koopsom van € 10,8 miljoen euro is gebruikt om de schulden van ruim € 1 miljoen af te lossen. Het restant is toegevoegd aan de liquide middelen.

Lees meer nieuws

Uitgever

SOVD

Tel. 0348 - 41 97 71
gemengdebranche@vakcentrum.nl

Advertentieverkoop

Vakblad voor

Ondernemers en medewerkers in de gemengde branche

Aangesloten bij