Onderzoek kosten betalingsverkeer door Panteia

20 februari 2018

Vanaf deze week wordt u mogelijk gebeld door onderzoeksbureau Panteia te Zoetermeer, met vragen over uw betalingsverkeer. We adviseren ondernemers in de detailhandel aan dit onderzoek mee te werken.

In 2006, 2009, 2012 en 2014 is er onderzoek gedaan naar de kosten van het betalingsverkeer voor ondernemers. Nu het Convenant Betalingsverkeer ten einde loopt, wordt weer een nieuwe meting gehouden om de ontwikkelingen in de convenantperiode te kunnen evalueren. De meting heeft betrekking op het betalingsverkeer 2017 en levert macro-gegevens op over de efficiency van het betalingsverkeer in dat jaar ten opzichte van eerdere jaren, maar ook adviezen voor branches en individuele ondernemers hoe hun betalingsverkeer efficiënter in te richten. Het Convenant Betalingsverkeer is een afspraak tussen detailhandel, horeca en tankstations enerzijds en banken anderzijds om gezamenlijk het betalingsverkeer veiliger en efficiënter te maken.

Lees meer nieuws

Uitgever

SOVD

Tel. 079 - 321 92 51
sovd@gebra.nl

Advertentieverkoop

Vakblad voor

Ondernemers en medewerkers in de gemengde branche

Aangesloten bij