Franchisenemers belangrijk voor Nederlandse economie

19 februari 2018

De franchisenemers in Nederland zijn met een omzet van 53,5 miljard euro, 331.800 medewerkers en met 33.000 vestigingen een uiterst belangrijke factor in de Nederlandse economie.

De economische impact van franchisenemers in Nederland is echter kleiner dan in landen waar de positie van franchisenemers wél is beschermd. Dat beschrijft onderzoeksbureau Panteia in haar analyse ‘De economische impact van franchisenemers’, dat in opdracht van BOVAG en Vakcentrum, fusiepartner van Gebra, werd uitgevoerd.

De economische impact van franchisenemers in Nederland is bijna 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dat is aanmerkelijk lager dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar franchisenemers 7,4% bijdragen aan het BBP. In Australië is het percentage van de franchiseomzet zelfs 10,8% van het BBP. Dit zijn landen waar sprake is van stringente regulering op het gebied van franchising. Daarmee onderschrijft het rapport het belang om deze groep ondernemers een betere positie te geven in hun relatie tot franchisegevers. Naast de economische meerwaarde blijken franchisenemers ook van groot belang voor de lokale economie en leefbaarheid, zo stelt Panteia. Het onderzoek werd verricht in opdracht van BOVAG en Vakcentrum, ten behoeve van het Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN). 

Leden van Vakcentrum kunnen het rapport aanvragen door hier te klikken.

Franchisenemers blij met initiatief staatssecretaris
De franchisenemers zijn blij met de toezegging van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Zij gaf in een overleg met de vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat aan te komen met regelgeving, om een einde te maken aan de machtsongelijkheid tussen franchisenemers en franchisegevers, waar op dit moment sprake van is. De FNN rekent er dan ook op dat de nieuwe regelgeving de Nederlandse Franchise Code (NFC) wettelijk verankert. Dat geldt in het bijzonder voor alle beschermende maatregelen voor de franchisenemers. 

In Nederland zijn er zo’n 1.000 franchiseformules actief. De gezamenlijke franchise-omzet is met bijna 23 miljard het grootst in de automotive branche. Franchise-supermarkten zijn goed voor een omzet van ruim 13 miljard.

Lees meer nieuws

Uitgever

SOVD

Tel. 079 - 321 92 51
sovd@gebra.nl

Advertentieverkoop

Vakblad voor

Ondernemers en medewerkers in de gemengde branche

Aangesloten bij