Weg vrij voor verkoop BK en Keltum aan Belgen

22 januari 2018

De aandeelhouders van de Royal Delft Group hebben tijdens de algemene vergadering ingestemd met het voorstel tot verkoop van dochtervennootschappen BK Cookware en Koninklijke van Kempen & Begeer.

Nu de goedkeuring van de aandeelhouders is verkregen, wordt getracht met koper Cookware Company Europe BVBA verdere overeenstemming te bereiken om tot een transactie te komen.

Lees meer nieuws

Uitgever

SOVD

Tel. 079 - 321 92 51
sovd@gebra.nl

Advertentieverkoop

Vakblad voor

Ondernemers en medewerkers in de gemengde branche

Aangesloten bij