Nieuwe franchisewet op komst

Artikel behorend bij reportage in Gemengde Branche, uitgave 5 - 2017 (verschijndatum: 2 november 2017)

Er is veel aan de hand binnen de detailhandel op het gebied van franchising. Daarom organiseerde Vereniging Gebra op maandag 2 oktober een bijeenkomst speciaal voor franchisenemers.

Steeds vaker staan franchisenemers en franchisegevers niet naast elkaar, maar tegenover elkaar. Ook in onze branche is het nodige gebeurd, met name bij franchisenemers van Blokker Holding. Daar zijn ingrijpende maatregelen genomen die tot veel onzekerheid hebben geleid bij franchisenemers. Om meer evenwicht te brengen in de zakelijke relaties tussen beide partijen én franchisenemers te beschermen tegen misbruik van de franchisegever, werd twee jaar geleden besloten tot de ontwikkeling van de Nederlandse Franchisecode (NFC).

Wat betekent de code?
Het Vakcentrum te Woerden heeft de ontwikkeling van de Nederlandse Franchisecode ondersteund en heeft ook veel expertise op dit gebied. Mr. Jurry Teunissen van Het Vakcentrum praatte de leden van Gebra bij wat de code voor hen betekent en hoe de rechtspositie van de franchisenemer wordt verbeterd. Zo wordt de franchisegever verplicht tijdig de juiste informatie ter beschikking te stellen aan een (potentiële) franchisenemer, zodat hij een weloverwogen beslissing kan nemen op basis van feiten. Ook kan een franchisegever zich niet langer verschuilen achter het feit dat hij niet verantwoordelijk is voor de door hem geleverde informatie, als deze onjuist blijkt. Een ander punt betreft de communicatie tussen beide partijen: zowel franchisenemers als -verenigingen krijgen meer invloed op het uit te voeren beleid. En indien een franchisegever wil afwijken van de NFC, dan moet hij beargumenteren waarom hij dat doet en niets eenzijdig en dwingend opleggen.

De NFC kan op vrijwillige basis door de franchisegever worden geïmplementeerd en ketens zoals Expert en Welkoop hebben hun verantwoordelijkheid inmiddels genomen. Omdat franchisegevers geneigd zijn de NFC te zien als een beperking van hun macht, staan zij niet te trappelen de NFC vrijwillig in te voeren. Om die reden ligt bij de Tweede Kamer een franchisewet, die inhoudelijk overeenkomt met deze franchisecode. Als de nieuwe wet er is, moeten alle franchisecontracten binnen vijf jaar in overeenstemming zijn met de nieuwe wet. Klik hier om de Nederlandse Franchise Code te downloaden.


Uitgever

SOVD

Tel. 0348 - 41 97 71
gemengdebranche@vakcentrum.nl

Advertentieverkoop

Vakblad voor

Ondernemers en medewerkers in de gemengde branche

Aangesloten bij