Overname Abodee door Interhal

16 juni 2017

Alle uitvoerende werkzaamheden van Abodee en Interhal zullen volledig geïntegreerd worden, waardoor bestellingen van Interhal en Abodee straks gecombineerd besteld kunnen worden.  

Abodee blijft een zelfstandige werkmaatschappij binnen de Interhal groep, en behoudt haar eigen naam. Begin augustus is het de bedoeling dat alle artikelen vanuit het magazijn in Breda worden verzonden.

Door de overname wordt er een stuk schaalvergroting, flexibiliteit en efficiency gerealiseerd. Dit betekent een ruimere keuze aan merkenprogramma’s en producten, een efficiënter inkoop- en voorraadbeheer en ondersteuning van digitale innovaties.

In de dagelijkse gang van zaken verandert niet veel. Caroline blijft haar klanten in België en Luxemburg bezoeken en Saskia haar klanten in Nederland. Anna en Hans zijn voorlopig nog ondersteunend en daar waar nodig adviserend, maar zullen zich op termijn volledig terugtrekken.

 

Lees meer nieuws

Uitgever

SOVD

Tel. 0348 - 41 97 71
gemengdebranche@vakcentrum.nl

Advertentieverkoop

Vakblad voor

Ondernemers en medewerkers in de gemengde branche

Aangesloten bij