Gemengde Branche kent diverse abonnementsvormen:

    

Abonnement (€ 62,55)
5 gedrukte uitgaven & minimaal 10 x digitaal 'Gemengde Branche | nieuws', klik hier

Proefabonnement (€ 8,95)
2 gedrukte uitgaven & minimaal 1 x digitaal 'Gemengde Branche | nieuws', klik hier

Combinatieabonnement (€ 100,05, uw voordeel: € 25,05)
5 gedrukte uitgaven van Gemengde Branche én 5 gedrukte uitgaven van Speelgoed en Hobby 
& minimaal 10 x digitaal 'Gemengde Branche | nieuws' en 10 x 'Speelgoed en Hobby | nieuws', klik hier

Medewerkersabonnement (€ 0,00)
Een gratis abonnement voor één medewerker, als u al abonnee bent van Gemengde Branche
5 gedrukte uitgaven & minimaal 10 x digitaal 'Gemengde Branche | nieuws', klik hier

Abonnementen worden afgesloten per kalenderjaar en automatisch verlengd.
Opzegging geschiedt schriftelijk een maand vóór het verstrijken van het kalenderjaar.


Uitgever

SOVD

Tel. 079 - 321 92 51
sovd@gebra.nl

Advertentieverkoop

Vakblad voor

Ondernemers en medewerkers in de gemengde branche

Aangesloten bij