Contact

Heeft u een vraag of verzoek, klik hier voor het contactformulier.

Colofon Gemengde Branche


Gemengde Branche
Vakblad voor koken, tafelen, wonen en cadeaus

Uitgever (incl. redactie en abonnementenverkoop)
Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel (SOVD)
Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
t: 0348 - 41 97 71
@: gemengdebranche@vakcentrum.nl

Verschijningsfrequentie
5 x per jaar op papier
minstens 10 x per jaar digitaal 'Gemengde Branche | nieuws'

Abonnement
Klik hier om een abonnement aan te vragen.
Abonnementen worden afgesloten per kalenderjaar en automatisch verlengd. Opzegging geschiedt schriftelijk een maand vóór het verstrijken van het kalenderjaar.

Social media
www.twitter.com/gemengdebranche
www.facebook.com/gemengdebranche

Advertentieverkoop
JN/Media Sales
www.jnmediasales.nl
t: 0570 - 51 68 73
@: gemengdebranche@jnmediasales.nl

Bankgegevens
IBAN: NL53INGB0669013013
BIC: INGBNL2A

Medewerkers

   
Henk van Dorst (directeur)
Fleur de Best (adjunct-directeur)

   
Rob Antonissen (redactie)
Joyce van Dorp (communicatie/bladmanagement)

   
Anita Wessels (abonnementenadministratie)
Cécile Wassenaar (financiële administratie)

Klik hier voor het privacybeleid van Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel
Klik hier voor de disclaimer, copyright en privacyreglementen van deze website.


Uitgever

SOVD

Tel. 0348 - 41 97 71
gemengdebranche@vakcentrum.nl

Advertentieverkoop

Vakblad voor

Ondernemers en medewerkers in de gemengde branche

Aangesloten bij